پروژه اتاق خواب سیار

وقتی به تعداد افراد خانواده  اتاق نداریم 

اتاق شخصی و فضای محفوظ گاهی برای اعضای خانواده تبدیل به یک معضل می شود . خانه هایی با یک اتاق خواب و خانواده ای با جمعیت سه نفر به بالا یعنی شروع مشکلات . این روزها هر کسی نیاز به اتاق و فضایی دارد که گاهی تنها باشد . فضای خصوصی برای راحت زندگی کردن به دور از اغراق یک نیاز است .

می خواهم گاهی تنها باشم .

می خواهم درس بخوانم ، می خواهم بازی کنم ، می خواهم استراحت کنم  . نمی خواهم  کسی را ببینم و تنها باشم .می خواهم بخوابم . نمی خواهم با میهمانان روبرو شوم .

آیا خواسته های زیادی است  ؟

اما گاهی امکان پذیر نیست  . گاهی مستاجریم و توان اجاره خانه ای با تعداد زیاد اتاق را نداریم . گاهی صاحب خانه ایم و فضای کافی نداریم . گاهی تعدادمان زیاد است و به همه فضا نمی رسد .

چاره چیست  ؟

می توان با محدود کردن مقداری از فضای پذیرایی و یا یک اتاق بزرگ برای خود فضایی اختصاصی ایجاد نمائیم  .

در این پروژه با محدود کردن حدود سه متر از فضای پذیرایی توانستیم برای این خانوم کوچولو یک اتاق کامل را بسازیم . البته محدود بودن بودجه خانواده از زیبائی های کار بسیار کاست اما کیفیت و کارائی چیزی نیست که ما از آن بکاهیم .

از ما چه می خواستند ؟

از فضایی می خواستند تا بوسیله پارتیشن در گوشه هال جدا کنیم و یک تخت که کشوهم داشته باشد تا اسباب بازیها در سطح خانه پخش نشود .

ماچه طراحی کردیم و ساختیم ؟

ما یک تخت ساختیم که در زیر آن یک میز تحریر و کامپیوتر قرا داشت  . همچنین دو ویترین بزرگ در دو طرف برای عروسک ها و کتابها ساختیم . کشوهای مخصوص برای وسایل کامپوتر و لوازم التحریر ساختیم  . در فضای خالی پشت ویترین  یک کمد لباس بزرگ ساختیم . زیر کمد فضای بهتری داشتیم و سه کشوی دراور جاگذاری کردیم  . برای رفت و آمد کودک یک پله استیل ساختیم تا هم آلوده نشود و هم تردد برای او آسان باشد . پله ها را کوتاه کردیم و بسیار محکم . البته کنار تخت نیز برای کودک فضاهای مناسب خصوص هم ساختیم .

نگران استقامت آن نبودیم زیرا اگر همه اهلی منزل روی تخت کنار هم جمع شوند بازهم سازه ما آنها را در آغوش می گیرد . پس گاهی  باید پدر و مادر برای فرزندشان قصه بخوانند تا کودک به خواب برود .

برای تغییر دکوراسیون آن را سبک ساختیم تا بتوانند پدر و مادرآن را جابجا کنند و فضا یکنواخت نشود  و اگر در منزل دیگری ساکن شدند اتاق بچه را هم با خود ببرند .

در واقع ما اتاقی برای بچه ساختیم تا بتوانند با خود به هرجا که خواستند ببرند .

آیا شماهم نیاز به فضای خصوصی دارید و آن را در اختیار ندارید؟ نگران نباشید این کار آنقدر هم که فکر می کردید ناممکن نیست .

مشترینام محفوظ
تاریخ تکمیل1396
کل فضا3متر
هزینه پروژه2000000 تومان